ΟΙ  ΕΠΑ.Σ.  ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΕΠΑ.Σ ΚΙΑΤΟΥ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2013-2014.


Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2013 - 2014 στην ΕΠΑΣ Κιάτου .
Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 15.30 - 19.30 μέχρι τέλος Ιουνίου και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε Πέμπτη πρωί . 
Στην  ΕΠΑ.Σ μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Η φοίτηση είναι διετής και οι μαθητές αποκτούν πτυχίο ειδικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2013 - 14 στη Σχολή θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:
·    ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
·    ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
·    ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
·    ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
·    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
·    ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

·    ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Σ ΚΙΑΤΟΥ


ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνει τις τάξεις Α και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες από 5 ώρες κάθε μέρα (25 ώρες/εβδομάδα).
Η φοίτιση είναι διετής και οι απόφοιτοι παίρνουν Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με τη σχετική προϋπηρεσία. Επίσης εξασφαλίζουν την άδεια Τεχνικού Ασφαλείας, μια σημαντική νομοθετική υποχρέωση που εφαρμόζεται πλέον στους χώρους εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. Κιάτου είναι απογευματινό από 15:30 έως 19:30, ενώ μπορούν να φοιτήσουν μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην Α' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. ημερήσιων και εσπερινών, Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)
β) Προαχθέντες στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση ειδικότητας
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Προαχθέντες της Δ' άξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
ζ) Προαχθέντες στην Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.

Στην Β' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α' τάξης των ΕΠΑ.Σ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε. στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.