ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
COMENIUS ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΣΥΜΠΡΆΞΕΙΣ

Η ΕΠΑ.Σ. Κιάτου συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βερολίνο ενταγμένο στα πλαίσια του προγράμματος " Διμερή Σχολική Σύμπραξη COMENIUS" με το συμπράττων εκπαιδευτικό ίδρυμα HANS - BOCKLER - SCHULE στο Βερολίνο Γερμανία.