ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟι πτυχιούχοι της ειδικότητας " ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" θα είναι ικανοί να υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής τάσης (οικίας, επαγγελματικού χώρου) καθώς και να επιδιορθώνουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.
Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Ηλεκτροτεχνία Ι
Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Ηλεκτρολογικού Σχεδίου
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Οικιακών Συσκευών
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία
Ηλεκτρονικής
Μηχανουργικές Εφαρμογές
4Θ+4Ε
3Θ+2Ε


Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Αυτοματισμών
Επαγγελματικό Περιβαλλον του
Ηλεκτρολόγου
3Θ+3Ε
3Θ+6Ε
2Θ+5Ε