ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας "Αμαξωμάτων " θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία με την επισκευή (επιδιόρθωση), την αντικατάσταση και τη ρύθμιση των στοιχείων και εξαρτημάτων του αμαξώματος των αυτοκινήτων, καθώς και την βαφή αυτών. Επίσης θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού του συνεργείου και τη  τεχνολογία των χρησιμοποιούμενων υλικών. Μπορούν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (συνεργεία αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, εμπορικές εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες σε υπηρεσίες και οργανισμούς για επισκευή οχημάτων.


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Μηχανική - Αντοχή  Υλικών
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Συστήματα Αυτοκινήτου
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου


2+4Ε
3+4Ε
2+3Ε
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Συγκολλήσεις
Τεχνολογία Αμαξωμάτων
Σχέδιο ειδικότητας
Βαφές Αμαξωμάτων
2+4Ε
3+6Ε
2+3Ε